Norrmannen Hans Bang grundar Bang & Co i Helsingfors. Bolaget samarbetar än idag med en av de första huvudmännen Cabot, som tillverkar carbon black d.v.s. kolsvärta.