I början är Bangs huvudprodukter svavel, natriumsulfat och kaolin för Finlands växande cellulosa- och pappersindustri.