Bang & Co blir en ledande importör av industriella kemikalier till Finland.