Karl Johan Hertell grundar Bonsomer Ab. De viktigaste huvudmännen är i början amerikanska bolag som Morton Chemical (nu en del av Dow Chemical), Allied Chemical (nu en del av Honeywell) och Eastman Chemical. Samarbetet med dessa bolag fortsätter än idag.