Bonsomer Kb växer starkt på den finska marknaden och lägger till agenturer och personal. År 1979 beviljas grundaren av Bang & Co, Hans Bang, The British Empire-ridderskapsorden (O.B.E.) för hans insatts för utvecklandet av de engelsk-finländska handelsförbindelserna. Ännu på 1980-talet kommer Hans Bang till kontoret dagligen och är fortfarande hörnstenen i bolaget, som nu har över hundra anställda.