Efter långa förhandlingar fusioneras Bang & Co och Bonsomer Kb till Bang & Bonsomer Ab med K.J. Hertell som majoritetsägare. K.J. Hertell ser möjligheterna i de stora marknaderna som öppnats i öst i och med Sovjetunionens fall och en snabb expansion till Balticum och OSS påbörjas.