Det svåra läget på världsmarknaden prövar bolaget. Efter den snabba expansionen måste bolaget omstrukturera och göra beskärningar i sin verksamhet.
Vid 70 års ålder bestämmer sig K.J. Hertell för att pensionera sig som styrelseordförande, men fortsätter som styrelsemedlem och en aktiv rådgivare till ledningen. En ny styrelseordförande, Ralf Klärich, väljs i december 2009. Mikko Teittinen tillträder som vd i början av år 2010. K.J. Hertell säljer minoritetsandelar till Ralf Klärich och Mikko Teittinen. Familjen Hertell behåller majoriteten av aktierna och tre styrelseplatser.
Marknadssituationen förbättras och försäljningen tar fart igen.