Bolaget har ett positivt kassaflöde och växer igen både organiskt och genom företagsköp