Bang & Bonsomer har förvärvat Purfin Oy:s råmaterials- och utrustningsverksamhet inom polyuretan. Förvärvet stärker Bang & Bonsomers ställning inom polyuretansegmentet och skapar nya möjligheter för verksamhetsexpansioner. Den förvärvade verksamheten sammanslås med Bang & Bonsomers polyuretanavdelning inom affärsenheten Composites & Polyurethanes. Förvärvet gjordes den 28 februari 2017.
Purfin Oy har varit den ledande leverantören av polyuretansystem, -tillsatser och -utrustning i Finland och Estland. Bolaget har varit verksamt inom PU-verksamheten i över 20 år och byggt upp ett starkt kund- och leverantörsnätverk i marknadsområdet.
Bang & Bonsomer är en ledande leverantör av ett brett sortiment av industriella råmaterial och tillsatser i Finland, Skandinavien, OSS-länderna och Baltikum. Bolaget har sju industriinriktade affärsenheter som är specialiserade på försäljning av och tjänster inom industritillämpningar. Bang & Bonsomer har försäljningskontor och lager i tio länder och koncernen sysselsätter totalt över 274 personer. År 2016 uppgick koncernens omsättning till 158 M€.
För ytterligare information kontakta affärsenhetens chef Tönu Saar, BU Composites & Polyurethanes. Telefon +372 658 00 10, e-post tonu.saar@bangbonsomer.com