company

Bang & Bonsomer Group är en ledande distributör av ett stort urval råvaror och tillsatsämnen till våra valda industrier. Från våra försäljningskontor och lager betjänar vi kunder i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Kazakstan, Vitryssland och Moldavien. Huvudkontoret är beläget i Helsingfors.

Bang & Bonsomer förmedlar högklassiga produkter från ledande producenter världen över. Vi baserar vår framgång på industrifokuserade affärsenheter, lokala och kundinriktade försäljare, en bred och genomtänkt produktportfölj, ett nära utvecklingssamarbete med våra kunder och leverantörer samt på moderna logistiklösningar.

Bang & Bonsomer är ett finskt familjeföretag grundat 1927. Vår försäljning 2016 var 158 M€ och vi hade en personal på 274 personer.