• August 11, 2016
  2015

  Bang & Bonsomer köper och fusionerar BOCO (Nordic Board Agents and Consultants Ltd) i Finland, Unicolor Ab i Sverige och Normatch As i Norge

 • May 31, 2013
  2011-2014

  Bolaget har ett positivt kassaflöde och växer igen både organiskt och genom företagsköp

 • February 20, 2013
  2008-2010

  Det svåra läget på världsmarknaden prövar bolaget. Efter den snabba expansionen måste bolaget omstrukturera och göra beskärningar i sin verksamhet.
  Vid 70 års ålder bestämmer sig K.J. Hertell för att pensionera sig som styrelseordförande, men fortsätter som styrelsemedlem och en aktiv rådgivare till ledningen. En ny styrelseordförande, Ralf Klärich, väljs i december 2009. Mikko Teittinen tillträder som vd i början av år 2010. K.J. Hertell säljer minoritetsandelar till Ralf Klärich och Mikko Teittinen. Familjen Hertell behåller majoriteten av aktierna och tre styrelseplatser.
  Marknadssituationen förbättras och försäljningen tar fart igen.

 • February 20, 2013
  2005

  Moderbolaget tar namnet Bang & Bonsomer Group Ab.

 • February 20, 2013
  2004

  Lagret i Helsingfors flyttas till Kotka, där Bang & Bonsomer fortfarande har ett av Finlands modernaste kemikalielager.

 • February 20, 2013
  2000

  Bang & Bonsomer är aktivt i åtta länder och har förutom huvudkontoret i Helsingfors tretton andra kontor. I juli öppnas ett kontor i Almaty i Kazakstan. Bang & Bonsomer har blivit en av de ledande icke-ryska kemikaliedistributörerna i den forna Sovjetunionen. K.J. Hertell slutar som vd och blir styrelseordförande.

 • February 20, 2013
  1993

  Efter långa förhandlingar fusioneras Bang & Co och Bonsomer Kb till Bang & Bonsomer Ab med K.J. Hertell som majoritetsägare. K.J. Hertell ser möjligheterna i de stora marknaderna som öppnats i öst i och med Sovjetunionens fall och en snabb expansion till Balticum och OSS påbörjas.

 • February 20, 2013
  1991

  Några veckor efter Estlands självständighet öppnar Bonsomer Ky sitt första utländska kontor i Tallinn.

 • February 20, 2013
  1970- och 1980-talen

  Bonsomer Kb växer starkt på den finska marknaden och lägger till agenturer och personal. År 1979 beviljas grundaren av Bang & Co, Hans Bang, The British Empire-ridderskapsorden (O.B.E.) för hans insatts för utvecklandet av de engelsk-finländska handelsförbindelserna. Ännu på 1980-talet kommer Hans Bang till kontoret dagligen och är fortfarande hörnstenen i bolaget, som nu har över hundra anställda.

 • February 20, 2013
  1966

  Karl Johan Hertell grundar Bonsomer Ab. De viktigaste huvudmännen är i början amerikanska bolag som Morton Chemical (nu en del av Dow Chemical), Allied Chemical (nu en del av Honeywell) och Eastman Chemical. Samarbetet med dessa bolag fortsätter än idag.

 • February 20, 2013
  1950-talet

  Bang & Co blir en ledande importör av industriella kemikalier till Finland.

 • February 20, 2013
  1940-talet

  Genast efter andra världskriget är Bang & Co Finlands första importör av plaster från ICI, som blir en av bolagets viktigaste huvudmän för flera decennier.

 • February 20, 2013
  1930-talet

  I början är Bangs huvudprodukter svavel, natriumsulfat och kaolin för Finlands växande cellulosa- och pappersindustri.

 • February 20, 2013
  1927

  Norrmannen Hans Bang grundar Bang & Co i Helsingfors. Bolaget samarbetar än idag med en av de första huvudmännen Cabot, som tillverkar carbon black d.v.s. kolsvärta.