careers

För framgångsrik handel med råmaterial krävs omfattande kunskap och specialisering. Med detta och våra ambitiösa mål i tankarna jobbar vi kontinuerligt på att utveckla vår viktigaste resurs, vår personal.
Våra 260 anställda i tio länder är alla experter på sina områden, vilket garanterar att Bang & Bonsomer kan bidra till kundernas produktutveckling och gör mycket för kundbelåtenheten. Därmed skapas tävlingsfördelar och profitabilitet för både leverantörer och kunder.

Intresserad av att jobba för Bang & Bonsomer? Skicka din ansökan och CV till oss på job@bangbonsomer.com