Vi levererar råvaror till kunder på följande marknader:

  • Cement, gips, murbruk samt utjämningsmassa baserad på syntetiska bindemedel
  • Färdig utjämningsmassa och fogbruk
  • Gipsblock och gipsskivor
  • Betongelement, färdigt blandade betongprodukter samt jordfuktig betong
  • Limprodukter och tätningsmedel
  • Isolering
  • Glas och keramik