För tillverkning av däck och olika gummiprodukter erbjuder vi fenolhartser, resorcinol och resorcinolbaserade hartser, släppmedel för däck och gummi, olösligt svavel, ett antal olika tekniska tillsatser för gummiindustrin, organiskt silan, utfälld silika, latex, accelererande medel för gummi samt antioxidanter.

Vårt sortiment omfattar även titandioxid, brandskyddsmedel, slagmodifieringsmedel, stabilisatorer, peroxider, pigment och mineralfibrer.