Affärsenheten Industrikemikalier fokuserar på processering och distribution av kemikalier, vattenbehandlingskemikalier samt foder- och livsmedelsråvaror. Vår produktionsanläggning ligger i Valkeakoski i mellersta Finland i en före detta cellulosafabrik. Där finns säkra och moderna faciliteter för effektiv behandling, förpackning och lagring av stora volymer. Vår bakgrund är i traditionell distribution av råvaror, men i vår anläggning producerar vi också mellan- och slutprodukter enligt kundbehov. Vår service täcker uppköp av råvaror, logistik, blandning, upplösning, förpackning, lagring och distribution.

industrial-figure-swe