mahutiVår långt utvecklade, effektiva och centraliserade servicemodell ger en fungerande bas för mångsidigt samarbete med en vid kundkrets.

Våra kunder representerar bl.a. följande branscher:

 • Kemiskindustri
 • Livsmedelsindustri
 • Metallindustri
 • Vattenbehandling
 • Leverantörer av industriella service-, underhålls-, och hygienlösningar
 • Gruvbolag
 • Oljebolag
 • Producenter av foder- och konstgödsel
 • Pappers- och cellulosaindustri
 • Parti- och detaljhandlare
 • Vatten- och energiverk
 • Simhallar
 • Producenter av miljövårds- och avfallhanteringstjänster