Vi erbjuder ett omfattande urval av kemikalier, vattenbehandlingskemikalier samt foder- och livsmedelstillsatsämnen. Vi producerar också mellan- och slutprodukter enligt kundbehov. Servicehelheten utformas tillsammans med kunden från enstaka arbetsmoment till helhetslösningar. Som mest inkluderas hela kedjan från råvaruanskaffning via avtalsproduktion, logistik, lagring och förpackning till leveransuppföljning, distribution och försäljning.

mahutiBang & Bonsomer Industrikemikalier i Valkeakoski

  • Säkra betingelser och omfattande licenser för processering och lagring av råvaror.
  • Ett separat produktionsutrymme för hantering av foder- och livsmedelstillsatsämnen
  • 22 vätsketankar i storlek 20 – 1700 m³
  • Mixers, upplösningsapparater och förpackningslinjer för volymer från tiotals ton till tiotusentals ton årligen
  • Golvyta ca 3300 m²
  • 1500 pallplatser
  • Som grundförpackning används t.ex. IBC-containers, 200 l fat och 30 l dunkar
  • Varumottagning och försändning med lastbil och tåg
  • På UPM Tervasaaritomten finns passagekontroll, vattenbehandlingsverk och brandkår