Affärsenheten Kompositer säljer hartser, fiberarmering och hjälpmedel för fiberarmeradplastindustri. Vi fokuserar framför allt på sluten form teknologi som RTM, vakuum RTM, vakuum infusion och vakuum bagging processer. Vi levererar tekniska lösningar tillsammans med apparatur, råvaror, tillbehör och verktyg. Affärsenheten betjänar också PU-tillverkare och erbjuder dem råvaror och maskiner för produktion av fasta och elastiska PU-skumprodukter.

Affärsenheten representerar ledande råvaruproducenter och svarar för en aktiv försäljning, distribution och agenturservice på de överenskomna marknadsområdena.

Se den engelska, finska eller ryska sidan för enhetens nyheter!