• Sluten forms teknologi
  • Thermoset harts
  • Härdare och tillsatsämnen
  • Fiberarmerings och core material
  • Lim
  • Släppmedel
  • Klipp och kap verktyg
  • Polyuretan komponenter